Photo: Marlena Bielińska

#Paprocki&Brzozowski #SpecialEdition