Photographer: Miras Bayanov

Stylist:  Assel Zhanbyrshina

Make Up: Regina Khalikova

Hair: Eshenkul Alisher