Photographer:  Mai Kise

Hair & Make Up: Rumi Hirose